Loading...
Napovednik2024-01-07T18:53:34+01:00

Novo / New

Nagovor stalnega diakona Mateja Križaniča o vlogi očeta v družini, ki je še posebno koristen mladim parom.

Duhovna obnova skupin Mednarodnega združenja mož sv. Jožefa 30. 9. 2023.

Kratki film: OPERACIJA

Short movie: THE PROCEDURE

(Pozor: grafična vsebina! | Attention: Explicit content!)

Za priklop podnapisov v predvajalnem oknu klikni ikono

Seminar za izlitje Svetega Duha v Ljubljani

“Pridi, Gospod Jezus! Z močjo svojega Duha prenovi obličje zemlje!” (Raz 22,20)

Pri sv. Jožefu v Ljubljani, Ul. Janeza Pavla II. 13, je bil organiziran seminar za izlitje Svetega Duha, ki je potekal v oktobru in novembru 2022 osem zaporednih torkov.

Organizatorji seminarja so bili močno nagovorjeni, da enkrat mesečno organizirajo podobna srečanja. Trenutno potekajo vsak drugi torek v mesecu na isti lokaciji, pri sv. Jožefu v Ljubljani.

Spremljajte našo spletno stran in stran Katoliške karizmatične prenove Slovenije, preko katerih vam bomo sporočili, kdaj in kje bodo naslednji seminarji.

Če se seminarja niste uspeli udeležiti, pa ste v srcu začutili hrepenenje po osebnem odnosu z Gospodom, lahko del tega prejmete z ogledom posnetkov. K ogledu vabljeni tudi udeleženci, da vam Gospod morda spregovori na drugačen način.

Na razpolago je video predvajalni seznam. Za izbiro konkretnega posnetka kliknite ikonco treh črtic desno zgoraj.

Seminar nas je iz tedna v teden vodil h globljemu spoznavanju Boga in osebnemu odnosu z Jezusom. Učili smo se prepoznavati Božje dotike in odpirati srca za milostne darove, ki smo jih prejeli ob molitvi za izlitje Svetega Duha.

Isti Sveti Duh, ki je na binkoštni dan napolnil apostole in prve kristjane z gorečnostjo, deluje danes z enako močjo in želi vstopiti v naše življenje, če mu le hočemo odpreti srce in ga sprejeti v veri.
Njegovo delovanje spoznamo po oživljeni zavesti, da je Jezus Kristus naš edini Odrešenik, učlovečena Božja Beseda, ki nas vodi k izviru žive vode, k resnični svobodi Božjega posinovljenja in k pravemu, dejavnemu krščanskemu življenju.

Na seminarju za izlitje Svetega Duha smo osem zaporednih tednov vstopali v spoznanje najbolj vzvišene resnice našega življenja – da smo Božji otroci, njegovi ljubljeni sinovi in hčere, in da nas on sam vabi v oseben odnos z njim, saj neskončno hrepeni po vsakem od nas. Učili smo se prepuščati se delovanju Svetega Duha v svojem življenju, okušati njegovo navzočnost in delovanje v nas in po nas. Ob začetku vsakega srečanja smo s slavilno molitvijo svoj pogled in srca dvigali k Bogu in se tako odpirali za prejem milosti. Sledilo je poučevanje, ki gradi naše razumevanje bistva  krščanskega življenja, ki je osredinjeno v Jezusu Kristusu, našem Odrešeniku. Na vsakem srečanju so svojo izkušnjo podelili pričevalci, ki so v življenju že izkusili moč delovanja Svetega Duha in nam zaupali, kaj je Gospod zanje čudovitega storil in kako jim je spremenil življenje. V nadaljevanju smo ob delu v skupinicah poglobili spoznano in se pripravimo na osebno molitev, ki nas je izgrajevala skozi ves teden do naslednjega srečanja. V pomoč pri osebni molitvi nam je bila knjižica »Seminarji življenja v Duhu«, ki so jo vsi udeleženci prejeli ob začetku seminarja.

Na šestem srečanju je bil vsak udeleženec deležen individualne molitve za izlitje Svetega Duha.

Izlitje Svetega Duha je dar, je milost osebnega srečanja z živim Bogom. Ob tej molitvi gre za osebni korak prenove in spreobrnjenja ter zavestne izročitve Bogu, ki lahko spreminja našo notranjost, nas ozdravlja in osvobaja vseh navezanosti, predsodkov, sebičnosti, napuha, obsojanja, neodpuščanja … Z novo močjo v nas zaživijo darovi in sadovi Svetega Duha: ljubezen, modrost, veselje, mir, moč, potrpežljivost, dobrotljivost, zvestoba, vednost … Molitev pogosto spremlja pojav karizem, kot so prejem daru molitve v jezikih (glosolalija), dar podob, preroške besede, dar vednosti in spoznanja ter drugi. Sadovi molitve se pogosto kažejo kot ljubezen do Božje besede in branja Svetega pisma, intimna povezanost z Bogom v molitvi, otroško zaupanje, potreba po adoraciji in kontemplativnosti, spontano nastajanje in gojitev bratske ljubezni, močna želja po pričevanju in evangelizaciji, močna želja po svetosti ter nova, globlja ljubezen do Cerkve in zakramentov.Prilagojeno po: “Katoliška karizmatična prenova Slovenije”

Moškega in žensko je ustvaril 1Mz, 27

Posnetek osrednjega nagovora. Govornika sta bila: Urša Cankar Soares in dr. Andrej Perko

Posnetek 1. in 2. dela okrogle mize.

Sodelovali so: dr. Ivan Štuhec, Rudi Tavčar, Aleš Čerin, Francesko Bertolini, Marcos Magno Morales Tavares, Urša Cankar Soares, dr. Andrej Perko

Okrepljeni s svetim Duhom

Strengthened with the Holy Spirit

Slovenija 2022

govorca/speakers: Donald Turbitt & Peter Herbeck

Posnetki seminarja / Seminar recordings

Okrepljeni s Svetim Duhom – 1. posnetek / Strengthened with the Holy Spirit – recording 1

Okrepljeni s Svetim Duhom – 1. posnetek – vprašanja in odgovori/ Strengthened with the Holy Spirit – recording 1 – Q & A

Okrepljeni s Svetim Duhom – 2. posnetek / Strengthened with the Holy Spirit – recording 2

Okrepljeni s Svetim Duhom – 2. posnetek – vprašanja in odgovori/ Strengthened with the Holy Spirit – recording 2 – Q & A