O MOSJI – “Men of Saint Joseph International”

72ur – mednarodno združenje mož svetega Jožefa

Govorimo o mednarodnem združenju mož svetega Jožefa na spletni strani MOSJI.ORG. Namen združenja je zgraditi može v katoliški Cerkvi za njihovo življenjsko poslanstvo.

Veliko moških danes ne ve, kako biti mož (t.j. moški, ki je zavestno sprejel odločitev živeti od Boga dano poslanstvo bodisi kot zakonec, oče, sin, samski, duhovnik, redovnik, …), saj mnogim te poti ni pokazal niti njihov zemeljski oče niti drugi moški. Vzor, kako živeto to poslanstvo pa se prenaša iz enega moža na drugega. Jezus nam zagotavlja, da nam bo dal poslanstvo, če mu bomo sledili (naredil nas bo za ribiče ljudi). Veliko moških danes ne odraste. Ostanejo v puberteti. To se kaže v tem, da želijo, celo zahtevajo, zasluge za svojo moškost, izmikajo pa se odgovornostim. Pravi mož pa se čuti izpolnjenega, ko dela, kar si Bog želi zanj in ta drža vključuje dolžnosti ter odgovornosti. Le tako lahko živi svojo možatost.

Druga pomembna naloga je ta, da želimo vzgojiti može naslednjih generacij, ki bodo znali voditi družine, državo ter Cerkev. Kako to, da ob pogledu na cerkvene klopi, v njih prevladujejo ženske? Tako se nam upravičeno postavlja vprašanje, kje so možje, ki bodo služili Bogu in ljudem. Cerkev ne bo preživela, če se vanjo ne vrnejo moški, ki želijo živeti svojo možatost dano od Boga, torej možje. Raziskave v ZDA so pokazale naslednje podatke: če se v družini spreobrne najstnik, se spreobrne 16% družin, če se spreobrne mati, se bo v Cerkev vrnilo 64% družin, če pa se spreobrne oče se vrne v Cerkev 97% družin.

Druga statistika le podpira prvo. Poznana je že več desetletij. Ko možje podajajo duhovne vsebine in vrednote, je stopnja sprejemanja med 30 in 50 %. Ko taiste vsebine podajajo žene (ženske, ki se zavestno odločijo slediti božjemu klicu ne glede na stan), je stopnja sprejemanja s strani slušateljev le od 8 do 10%. Možje, smo od Boga poklicani, da predajamo duhovne vrednote in vsebine. Moški zmore opravljati te naloge le tedaj, ko je sam dovolj duhovno zrel, torej, ko se je odločil postajati Božji mož, kakršen Oče želi da je.

Ostaja torej izziv, kako pritegniti k Jezusu mlajše moške, da sprejmejo zavestno odločitev postajati možje.

Jezus je vstal od mrtvih v treh dneh torej v 72 urah. Bog tudi nam zagotavlja učinke njegovega delovanja, če mu damo 72 ur – vstali bomo od mrtvih ter zaživeli novo življenje – kot možje.

Možje svetega Jožefa zasledujemo dva cilja:

  1. vzpostaviti ter živeti oseben odnos z Jezusom,
  2. vzpostaviti vsaj en kakovosten in globok odnos z drugim možem (imeti vsaj enega dobrega prijatelja).

72 ur časa na leto ni prevelik zalogaj niti za najbolj zaposlene moške, le pravilno jih je treba uporoabiti.

V MOSJI 72-urnem načrtu so ure razporejene po naslednjem ključu:

  • enkrat mesečno sodelovanje v skupini za može po 2 uri (12 x 2 = 24 ur),
  • enkrat letno (v soboto) prisostvovati na konferenci za može (6 ur),
  • enkrat letno konec tedna sodelovati na duhovnih za može (42 ur).

Bog nam že v Stari zavezi daje zagotovilo: »Trikrat v letu naj se vsi tvoji moški prikažejo pred obličjem Gospoda Boga. Kajti pregnal bom narode pred teboj in razširil tvoje pokrajine in nihče ne bo zahlepel po tvoji deželi, kadar pojdeš, da se trikrat na leto prikažeš pred obličjem Gospoda, svojega Boga« (2 Mz 34, 23-24).  Bog zagotavlja možem in njihovim družinam blagoslov, če se bodo možje trikrat na leto prikazali pred njim.

Tako kot so možje v filmu Courageous (Pogumni) izpovedali v prisegi, kaj hočejo živeti, hočemo tudi možje v Sloveniji prevzeti odgovornost na svoja ramena. V ta namen se ustanavljajo nove skupine ter aktivno že okrog 10 let delujejo skupine mož Svetega Jožefa. Člani v njih soglasno odgovarjamo na ta Božji klic ter izgovarjamo: »Hočem, hočem, hočem!«

Matej Križanič

By |2019-03-20T12:28:34+01:00petek, 01. 03. 2019|MOSJI|0 Comments

Leave A Comment