• Naziv\Name: Duhovno drustvo Prenova v duhu
  • BIC: KBMASI2XXXX
  • Ulica\Street: Obrezna ulica 1
  • Kraj\City: 2000 Maribor
  • IBAN: SI56 0451 5000 3326 541
  • Referenca\Reference: SI99-2021
  • Namen\Purpose: Donacija-osvoboditev,deliverance 2021
  • Koda namena\Purpose code: SUPP
By |2021-10-31T18:39:31+01:00sobota, 16. 10. 2021|prenova-nakazilo|0 Comments

Leave A Comment