2021-10-19T00:00:00+02:00
Loading dogodki

Osvoboditev-Deliverance-2021

Mednarodni seminar za osvoboditev / International Deliverance Seminar – Slovenija 2021
govorca/speakers: John and Michelle Kazanjian

slovensko:
3. del: Živi svobodno (praktična raba)

Pri tem nagovoru o katoliškem modelu osvoboditve se mi bo pridružila moja žena Michelle. Kako ugotoviti, kaj me vleče nazaj, se v praksi odpovedati hudemu in prevzeti svojo oblast v Kristusu.

English:
3rd part: Live Free (the practical application)

Michelle will join me in this presentation of a Catholic model for deliverance. How to figure out what is holding me back and the practice of renouncing and taking our authority in Christ.

Prijava – Registration