O nas2019-02-14T12:40:38+01:00

Novembra 2018 je v Rimu potekalo 1. mednarodnem srečanju mož iz različnih moških krščanskih združenj. Osnovna tema srečanja je bila »Klic k svetosti«, vsakodnevna premišljevanja pa je vodil papeški pridigar p. Raniero Cantalamessa. Srečanje je organiziralo Združenje mož sv. Jožefa na Poljskem pod pokroviteljstvom Sveta Evropskih škofovskih konferenc (CCEE). Poleg najštevilčnejših Poljakov, so se srečanja udeležili tudi možje iz ZDA, Anglije, Nizozemske (med njimi tudi nekaj protestantov), Latvije, Italije in 11 mož iz Slovenije. Zaznali smo izjemno bogastvo v različnosti teh skupin in programov, ki so skoraj sočasno, a povsem samostojno nastali na različnih koncih sveta.

Celotno dogajanje in neverjetna edinost v različnosti je bila za vse udeležene znamenje, da gre za očitno delovanje Svetega Duha. Jasno nam je bilo, da to dogajanje nikakor ne bo šlo v pozabo, ampak naznanja neko novo dobo za vse nas, ki smo udje enega Kristusovega telesa – Cerkve, ki imamo isto Sveto pismo, in ki nas poživlja isti Sveti Duh. Tega novega vetra ni več mogoče ustaviti, ker ne prihaja iz nas, ampak je kot znamenje od Boga za današnji čas.

Povezanost v Svetem Duhu, ki je vela med krščanskimi možmi, je zaznamovala vse prisotne. Plod te povezanosti je nastanek skupine krščanskih mož in pričujoče spletne strani. Na njej želimo dati prostor temu novemu duhovnemu vetru, ohranjati in spoštovati različnost in raznoterost krščanskih moških skupin in združenj ter jih predstavljati takšna, kakršna so. Želimo, da je stran odprta za vprašanja in izzive, s katerimi se danes možje srečujemo. Preko nje želimo približati tiste vsebine in programe, ki jih današnji moški išče in potrebuje. Verjamemo, da bo marsikateri moški na teh straneh zaznal, da je to prostor tudi zanj in da najde tudi prenekatere odgovore na svoja vprašanja, pa tudi pogum, da v polnosti zaživi od Boga dano poslanstvo.

Kot moški se rodiš, mož pa postajaš tedaj, ko to poslanstvo živiš.