Seminar Okrepljeni s svetim Duhom / Strengthened with the Holy Spirit Seminar – Slovenija 20222022-08-18T14:31:06+02:00

Okrepljeni s svetim Duhom

Strengthened with the Holy Spirit

Slovenija 2022

govorca/speakers: Donald Turbitt & Peter Herbeck

Posnetki seminarja / Seminar recordings

Okrepljeni s Svetim Duhom – 1. posnetek / Strengthened with the Holy Spirit – recording 1

Okrepljeni s Svetim Duhom – 1. posnetek – vprašanja in odgovori/ Strengthened with the Holy Spirit – recording 1 – Q & A

Okrepljeni s Svetim Duhom – 2. posnetek / Strengthened with the Holy Spirit – recording 2

Okrepljeni s Svetim Duhom – 2. posnetek – vprašanja in odgovori/ Strengthened with the Holy Spirit – recording 2 – Q & A