Mednarodni seminar o svetosti / International Holiness Seminar – Slovenija 20222022-02-15T18:00:31+01:00

Mednarodni seminar o svetosti

International Holiness Seminar

Slovenija 2022

govorec/speaker: Nicholas Baldacchino

slovensko

O govorcu:

Nicholas Baldacchino (oz. Nokol kot ga kličejo prijatelji) je poročen in ima tri otroke in štiri nečake. Je ustanovni član nacionalnega odbora in eden izmed voditeljev Katoliške karizmatične prenove na Malti. Predaval je v več državah po Evropi in drugod. Je direktor razvoja Misijonske fundacije Gane (Ghana Mission Foundation), ki podpira misijonsko bolnišnico v Kumasiju v Gani.

Je tudi ustanovni član karizmatične skupnosti Alabarè, ki ima vizijo slavljenja in evangelizacije večinoma z zaročenimi in poročenimi pari.
Nikol je tudi nekdanji član ICCRS (International Catholic Charismmatic Renewal Services – Mednarodne karizmatične prenove) v Rimu in urednik časopisa Malteške nadškofije.

Tudi v Sloveniji je bil že večkrat. Nazadnje skupaj z ženo Mary junija 2019, ko sta delila svoje izkušnje in nasvete na temo Kako povabiti Boga v zakonski odnos  (posnetek nagovora).

Tokrat nas bo govoril na temo svetosti. Posnetki nagovorov bodo objavljani v razmiku dveh do 3 tednov.

  • 1. del: Poklicani k svetosti
  • 2. del: Rast v svetosti preko molitve
  • 3. del: Svetost v zakonu
  • 4. del: Rast v svetosti preko skupnosti

English

About speaker:

Nicholas Baldacchino (or. Nikol as friends call him) is married and has three kids and four nephews. He is a Founding member and one of the leaders of the National Service Committee of the Charismatic Renewal in Malta. He held talks in several countries in Europe and elsewhere. He is the Development Director of the Ghana Mission Foundation that supports a missionary hospital in Kumasi, Ghana.

He is also the founding member of the Alabarè Charismatic Community with a vision for worship and evangelization mostly with engaged and married couples.
Nikol is also former member of ICCRS (International Catholic Charismatic Renewal Services) in Rome and Editor of the newspaper of the Archdiocese of Malta.

He was in Slovenia several times before. Last time they shared their experiences and advice on the topis of How to Invite God into Marriage (talk recording) with his wife Mary.

This time he will be talking about Holiness. Talks’ recordings will be published every two to three weeks.

  • 1st part: Called to be Holy
  • 2nd part: Growing in Holiness: Prayer
  • 3rd part: Holiness in Marriage
  • 4th part: Growing in Holiness: Community

Posnetki seminarja / Seminar recordings

Svetost posnetek / Holiness recording 1/4

Poklicani k svetosti / Called to be Holy

Svetost posnetek / Holiness recording 2/4

Rast v svetosti preko molitve / Growing in Holiness: Prayer

Svetost posnetek / Holiness recording 3/4

Svetost v zakonu / Holiness in Marriage

Svetost posnetek / Holiness recording 4/4

Rast v svetosti prek skupnosti / Growing in Holiness: Community